• Göta kanal

    Göta kanal

    Hela 22år tog det att bygga kanalen som var värdig 1832. Precis söder om Norrköping rinner kanalens vatten stilla förbi. Förr i tiden var kanalen i första hand en transportsträcka för lastfartyg men numera är det fritidsbåtar som dominerar Göta Kanal. Det som lockar mest är såklart slussarna, att känna hur vattnet kring båten sakta sjunker eller stiger är en häftig upplevelse.