• Norrköpings historia

    Både Söderköping och Norrköping anses ha fått sina namn efter väderstrecken, det vill säga köpingen i söder och köpingen i norr. Det är dock fortfarande oklart angående vad det skulle vara i förhållande till, eventuellt är det Tingstads socken mellan städerna som är ännu äldre.

    Broar har alltid varit en stor del av Norrrköpings stadsbild och den första bron byggdes där Strömmen passerade en djup och smal fåra där Gamlabro i dag finns, och man tror att det tidigare har legat en vikingaborg på just den platsen, Knäppingsborg, som är uppkallad efter en hövding som antas ha haft namnet Knäppe. Nära bron uppstod sedan en marknadsplats, där det nuvarande Gamla torget ligger idag.

    Under medeltiden fanns det 2 kyrkor i staden. För landsförsamlingen fanns Sankt Johannis kyrka medan Sankt Olai kyrka var den som användes av stadsborna. De medeltida kyrkorna finns som bekant inte kvar men de låg förmodligen på samma platser som motsvarande kyrkor i dag ligger. Enligt en teori uppfördes båda kyrkorna under 1100-talet men enligt en annan är Sankt Johannis från tidig medeltid medan Sankt Olai byggdes senare när staden fick stadsrättigheter i början av 1300-talet så allt i Norrköpings historia är inte glasklart. Det finns också en del skriftliga källor som nämner ett kapell, helgat åt Sankta Gertrud. Man vet fortfarande inte var detta kapell har legat men vid Västgötegatan har man hittat en del gravar som kan ha varit kapellets begravningsplats.

    Av det medeltida Norrköping finns i dag tyvärr inget kvar ovan jord, men rester av den medeltida staden finns bevarade i stadens stora kulturlager. Spår efter medeltidens bebyggelse hittade för första gången i Norrköping under utgrävningarna i kvarteret Konstantinopel 2000.

    Norrköping har härjats av stora bränder inte mindre än fem gånger genom historien. Den senaste gången var 1826 då hela 17 kvarter brann upp och 2 000 personer blev hemlösa.efter detta förbjöds användningen av trähus i Norrköping.